Maïs – Droombetekenis En Symboliek


Maïs - Droombetekenis En Symboliek 1

Maïs is altijd geïdentificeerd als een symbool van overvloed, voorspoed en geluk. De betekenis van dromen over maïs hangt natuurlijk af van de details van wat je droomde, maar het oogsten, planten en zelfs alleen maar het zien van maïs in je droom brengt goede voortekenen van succes en voorspoed in het financiële leven.

De Maya’s vertellen ons, in hun mythologie van de schepping, dat de goden onze planeet schiepen en daarna de dieren. De mens ontstond na enkele gefrustreerde pogingen. De eerste was om ze te scheppen met klei, maar de mensen overleefden het niet. Toen maakten de goden ze met hout. Het lukte. Maar ze werden trots en koud. Toen de goden zagen dat dit nog steeds slecht was, vernietigden zij de mensen in een zondvloed (de zondvloed komt voor in verschillende culturen en hun scheppingsmythes. Sommigen, om dit feit, beschouwen het als een loutere legende. Anderen menen, om dezelfde reden, dat als verschillende culturen een soortgelijk verhaal vertellen, het waarschijnlijk is omdat het gebeurd is) en gebruikten, in een nieuwe poging, gemalen maïskorrels voor hun vervaardiging.

Uit deze korrels ontstonden vier mannen, en uit hun lichamen ontstonden vier vrouwen. Zij plantten zich voort, vermenigvuldigden zich, en verspreidden zich over het land. Zoals we kunnen zien, is het archetype van graan er altijd een geweest van rijkdom en verzadiging, van vermenigvuldiging en geluk. Maar is dit alles wat maïs brengt aan hen die het in hun droom ontvangen? Er is altijd iets meer te ontdekken in dit magische universum van dromen en boodschappen, en wat het betekent om over maïs te dromen, zal u in de volgende regels worden onthuld.

Droom Die Maïs Eet

Maïs - Droombetekenis En Symboliek 3

Sommige dingen gebeuren in ons leven en we kunnen niet altijd begrijpen waarom we dit of dat moeten meemaken. Dromen dat we maïs eten vertegenwoordigt deze desoriëntatie. Het is waar dat toeval de vader van velen is, maar niet de vader van allen. Daarom passen bepaalde dingen niet in de doos van het toeval.

Wanneer bepaalde feiten om antwoorden vragen, kun je geloven dat ze zullen komen, maar ze zullen niet in jouw tijd komen, ze zullen komen in de enige tijd die ons de wijsheid geeft om te begrijpen. De juiste tijd. Wees kalm, vraag om verlichting, maar lijd niet voor datgene wat buiten jou ligt. Het zal je alleen maar stress en frustratie bezorgen.

Droom Dat Je Maïs Plant

Hoe vaak werken we en streven we niet, geven we ons best en krijgen we niet de juiste beloning, toch? Het oude gezegde zegt alleen wat degenen die bereid waren te leren, met de tijd leerden: alles heeft zijn tijd. Dromen dat u maïs plant is een sterke aanwijzing dat dit uur aanbreekt en dat uw beloning voor alles waarvoor u gestreden hebt op het punt staat te komen.

Droom Dat U Maïs Oogst

Maïs - Droombetekenis En Symboliek 4

Dromen over het oogsten van maïs is een teken van overvloed en beloning voor hard werken. Niets mooiers dan het oogsten van de vruchten die we met zoveel moeite hebben geplant.

Dromen Over Het Planten Van Maïs

Het is een droom die vertegenwoordigt dat men op de goede weg is, op weg naar succes. Als u een nieuw bedrijf begint, geeft deze droom aan dat u de juiste onderneming hebt gekozen en alles in zich hebt om te floreren. Als u een werknemer bent, geeft deze droom aan dat u heeft gehandeld op een manier die uw kansen vergroot om te groeien en zelfs om een promotie te winnen. Winst en financieel rendement hebben alles te maken met dit soort dromen.

Dromen Over Popcorn

Maïs - Droombetekenis En Symboliek 5

Je hebt gaven en mogelijkheden die niet volledig zijn benut of ontwikkeld. Je potentieel is verborgen en dit is praktisch een zonde. In de Bijbel is er een passage die handelt over de gaven (munten) die een heer aan drie van zijn dienaren gaf, twee van hen investeerden, vermenigvuldigden en lieten deze gaven renderen, maar één van hen vermenigvuldigde zijn gave niet uit angst en gaf het terug aan zijn meester. Deze werd op zijn beurt woedend en strafte hem.

Als je een gave hebt, probeer die dan te gebruiken en vrucht te laten dragen. Als je niet weet wat je gave is, zal het niet elke dag hetzelfde doen dat je zult ontdekken. Een voorbeeld, stel je voor dat Neymar nooit had gevoetbald, misschien werkte hij dan op een kantoor zonder ooit te weten wat hij had kunnen worden.

Dromen Over Maïskolven

Het is een groot voorteken en een zeer goed voorteken. Dromen over een korenaar symboliseert het succes dat in uw toekomst aanwezig is en dat u in al zijn afdelingen gelukkig en succesvol zult zijn.

Dromen Over Iemand Anders Die Maïs Eet

Dromen dat u een ander maïs ziet eten is een teken dat deze persoon door enorme moeilijkheden zal gaan en hulp nodig zal hebben om deze te overwinnen, maar dat niet alleen, u zult de enige persoon zijn die haar kan helpen en dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Het meest pijnlijke is dat u deze persoon weliswaar in uw droom hebt herkend, maar dat u niet in staat zult zijn om op eigen initiatief hulp te bieden.

Deze droom geeft aan dat u zich alleen kunt manifesteren als uw hulp wordt gevraagd. Als u het voortouw neemt, kunt u het tegenovergestelde effect veroorzaken en de persoon emotioneel destabiliseren waardoor nog meer problemen ontstaan. Wees er dus klaar voor, maar doe voorlopig niets.

Dromen Dat U Geen Maïs Wilt Eten

Dromen dat u maïs tot uw beschikking heeft en het afwijst door het niet te eten kan een teken zijn dat u en een zeer goede vriend het oneens zullen worden en de reden zal een of andere houding van u zijn. Kijk, als deze vriendschap waarde voor je heeft, is het niet erg om je arm om te draaien, je te verontschuldigen en te erkennen dat je fout zit. Volwassen worden betekent gedrag en gewoontes, houdingen en concepten veranderen. Laat zoiets niet iets van veel meer waarde kapot maken. Een vriendschap is niet op een hoek te vinden.

Dromen Over Rauwe Maïs

Mensen die zich vermommen als vrienden, maar eigenlijk hun kwaad willen, zijn er. Helaas bestaan ze en, vele malen, misleiden ze ons, dus blijf alert. Valse vrienden willen u misschien saboteren, maar deze droom geeft aan dat u boven hen zult blijven staan en zult winnen.

Dromen Over Droge Maïs

Maïs - Droombetekenis En Symboliek 6

Als u van plan bent kinderen te krijgen, zal dit jaar waarschijnlijk niet de vruchtbaarste periode zijn om zwanger te worden. Maar kom op, hè! Ga geen kattenkwaad uithalen door te denken dat je niet zwanger kunt worden. Waarschijnlijk zal een geplande zwangerschap uitblijven, maar, geloof me, een ongeplande zwangerschap is altijd om je heen. Neem het zekere voor het onzekere als je niet overrompeld wilt worden. Als een man droomt van droge maïs, is dat een teken dat hij binnenkort met de vrouw van zijn dromen kan trouwen.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!