Zwarte Hond – Droom Betekenis En Symboliek


Black Dog

Dromen over een zwarte hond betekent dat u alert moet blijven, het kan een aantal conflicten in uw leven vertegenwoordigen die betrekking hebben op verschillende gebieden. Ga echter niet bij voorbaat lijden, blijf gewoon verbonden met de situaties om u heen.

Wat betekent het om te dromen van een zwarte hond?

Dromen over zwarte honden duidt niet noodzakelijkerwijs op conflicten van allerlei aard. Honden symboliseren in het algemeen vreugde en rust. Het is dus noodzakelijk om na te gaan of de droom zachtmoedige of dappere honden had.

De betekenis van dromen over een zachtmoedige zwarte hond wijst op bescherming, zachtmoedigheid, veel spelen. Maar het kan ook een waarschuwing zijn om te ontwaken tot een rustiger leven, met meer voorzichtigheid en gebruik van gezond verstand bij bepaalde gelegenheden.

Wat het betekent om van een zwarte hond te dromen heeft meer te maken met het temperament van de hond. In het algemeen zijn dromen van vriendelijke dieren vol hoop, want ze symboliseren een nieuwe start, transformatie, een veiliger toekomst, met precieze idealen en met veel kans om bereikt te worden, zo ook in het geval van dromen van een zwarte hond.

Dromen dat u een zwarte hond ziet

Dromen dat u een zwarte hond ziet is een waarschuwingsteken. Houd de mensen die het dichtst bij u staan goed in de gaten. Het is mogelijk dat er tussen hen een zit die uw duistere kant laat zien. Probeer niet meteen teleurgesteld te zijn. Probeer eerst te weten te komen wat er met deze persoon aan de hand is dat deze opstandigheid rechtvaardigt.

Doe het rustig aan, benader zachtjes op het juiste moment, en toon die persoon wijselijk uw goede intentie om hem of haar te helpen de situatie te boven te komen zodat die goede vriendschap weer gaat stromen.

Dromen over een tamme zwarte hond

Tame Black Dog

Een goede openbaring brengt deze droom. Dromen over een zachtmoedige zwarte hond laat zijn mooiste kant zien. U hecht waarde aan goede waarden, handelt volgens de beste principes, respecteert altijd de mening van mensen.

Volg deze stap die de juiste weg is. Pas alleen op dat u niet ophoudt vriendelijk en behulpzaam te zijn. Trots kan u naar het hoofd stijgen en daarmee een zekere arrogantie vertonen die niet bij u past.

Dromen over een dappere zwarte hond

Dromen over een dappere zwarte hond is uw onderbewustzijn dat u waarschuwt om meer oplettend te zijn en uw eigen leven niet zo te verwaarlozen. Zorg meer voor uzelf, want deze droom duidt op een waarschuwing voor iets angstigs dat in het verschiet ligt.

Hier leest u alles over de betekenis van dromen over een wilde hond.

Dromen over een zwarte hond die aanvalt

Dromen over een zwarte hond die aanvalt vereist dat u voorzichtig bent met een vriendschap waar u veel waarde aan hecht, maar er is niet veel wederkerigheid in dit gevoel. Bij de eerste de beste kans kunt u teleurgesteld worden.

Dromen over zwarte hond die bijt

Black Dog Biting

Dromen over een zwarte hond die bijt betekent een waarschuwing over uw gedrag ten opzichte van de mensen om u heen. U zult wel agressiever gedrag vertonen en zich niet realiseren dat dit mensen afschrikt die zich misschien van u verwijderen.

Kijk eens terug op uw recente gedrag en probeer uzelf te corrigeren.

Hier leest u alles over de betekenis van dromen over hondenbijten.

Dromen over een grote zwarte hond

Dromen over een grote zwarte hond is van grote betekenis voor degenen die koste wat kost hun doelen willen bereiken. Zo zit het leven niet in elkaar. Het is noodzakelijk om te vechten voor idealen, maar het is essentieel om de grenzen die het leven ons allen oplegt te respecteren.

Kleine impulsen en verleidingen tonen onze zwakheid, en dit kan ertoe leiden dat we ons halsoverkop in eindeloze hebzucht storten. De toekomst reserveert geen rustig leven voor hen die hun principes inruilen voor veroveringen met twijfelachtige middelen. Dat geeft het dromen over een grote zwarte hond aan.

Dromen over een zwarte puppy

Black Puppy

Puppy brengt een gevoel van tederheid met zich mee. Dromen over een zwarte puppy geeft aan dat u een punctuele kant heeft die ontwikkeld dient te worden. U brengt goede gevoelens met zich mee, u bent goedbedoeld, maar u handelt altijd met veel onzekerheid als u zich onder mensen bevindt waar u gewoonlijk niet mee omgaat. Laat meer los, wees opener naar degenen die u benaderen, probeer authentieker te communiceren.

Dromen over zwart-witte hond

De betekenis van dromen over zwarte en witte honden geeft twee kanten van hun persoonlijkheid aan, hier vertegenwoordigd door de twee kleuren samen in hetzelfde dier dat meestal volgzaam en vriendelijk is. Wit vertegenwoordigt zijn kwaliteiten. Zwart toont zijn gebreken.

Probeer je te herinneren welke van de twee kleuren in hogere verhouding was. Dit kan je laten zien waar je de nodige veranderingen moet aanbrengen om een beter mens te worden. Laat je niet afschrikken door de betekenis van deze droom. Het is slechts een geheugensteuntje voor je om je te blijven verbeteren in je dagelijks leven.

Droom spelen met zwarte hond

Dromen dat u met zwarte honden speelt geeft aan dat deze genegenheid een nieuwe fase vertegenwoordigt die in uw leven begint. U sluit hier een cyclus af die u een goede leerschool heeft gebracht naar een nieuw begin met meer zekerheid, meer gemoedsrust en meer optimisme in het bereiken van uw doelen.

Dromen over veel zwarte honden

Dromen over veel zwarte honden geeft aan dat u voorzichtiger moet zijn in de behandeling die u aan andere mensen moet geven en ook voorzichtig moet zijn met uw lichamelijk en geestelijk welzijn.Voorkom dat u in onaangename situaties terecht komt die u kunnen verrassen.

Maar laat u niet meeslepen door te veel wantrouwen tot het punt dat u paranoia krijgt. Wees gewoon voorzichtig en op je hoede. Zorg dragen voor je eigen veiligheid is nooit te veel.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!