Kolibrie – Droom Betekenis En Symboliek


Hummingbird

Dromen over kolibries betekent rijkdom, met mogelijkheden om eerlijk en verdienstelijk gewin te verwerven, net als reizigers, kooplieden en zeelieden. Ontsnap aan het enge concept van moeiteloos gewin, zoals bij het verkrijgen van fortuinen, of het ontvangen van erfenissen, werk is wat uw recht en verdienste garandeert, en het zal komen.

Wat betekent het om te dromen over een kolibrie?

Dromen met kolibries werden ook omgeven door slechte voortekens , echter , en nogmaals , blijf niet hangen in een vaag idee , eerst moet je als dromer je dromen bestuderen om ze in hun essentie te kunnen identificeren , alsmede een zelfanalyse maken om binnen je levensverhaal te zien of er werkelijk ruimte is voor het gewicht van een slecht voorteken .

De betekenis van dromen over kolibries zal afhangen van hoe u de dingen ziet, wat u waardevol acht voor uw leven. Ondanks het feit dat het een piepklein vogeltje is, trekt het overal waar het vliegt de aandacht, zelfs voor een paar ogenblikken, en laat ons achter met dat kleine voorproefje van meer willen. Dus, neem de echte boodschap, het is in de kleinste flesjes zijn de beste parfums.

Zodat er geen twijfel bestaat over wat het betekent om te dromen van een kolibrie, zie dat het niet de prijs van iets is dat telt, maar de waarde die wij eraan geven, alleen wij en niemand anders. Zorg voor wat waarde voor je heeft, ook voor je verhaal, niemand anders heeft of zal er een hebben zoals het jouwe.

Dromen dat u een kolibrie ziet

Dromen dat u een kolibrie ziet geeft aan dat u meer aandacht moet besteden aan zowel wat er binnen uw routine gebeurt als aan in uzelf. Deze droom doet zich voor wanneer het nodig is de aandacht van de dromer te vestigen op het eenvoudige van het leven, dit heeft wel degelijk waarde.

Merk op hoe de kolibrie, hoewel klein, de aandacht trekt om zijn lichte vlucht, om zijn gevarieerde en sprankelende kleuring, om zijn tere lichaam en om de charme van het kunnen zweven in de lucht terwijl hij subtiel de nectar van een mooie bloem opzuigt; hij biedt ons dit schouwspel van de natuur in een paar seconden, en betovert ons desondanks.

Dromen van vliegende kolibrie

Kolibrie - Droom Betekenis En Symboliek 1

Als u droomt van een kolibrie die vliegt, weet dan dat u over voldoende discipline en organisatie beschikt om op alle terreinen van uw leven, zoals op het werk, thuis, in uw vrije tijd en, het belangrijkste, in uw spaargeld, een strikte routine te bepalen, waardoor u alles kunt hebben wat u wenst.

Dromen van kolibrie vliegen, sinds onze voorouders symboliseert fortuin, een lezing die is geboren uit die verdienstelijke rijkdom kan alleen worden veroverd als een intelligente methodologie wordt toegepast, en het kan alleen beginnen van de dromer zelf.

Dromen over kleurrijke kolibrie

Dromen over een kleurrijke kolibrie draagt een aantal positieve betekenissen voor u in zich. Deze droom waarschuwt dat zelfs als uw huidige levenssituatie niet gunstig is, u zich niet gekrenkt moet voelen, maar vertrouwen moet hebben, want de manier waarop de dingen zullen gebeuren, de gelegenheden die u meemaakt, met de gevolgen van handelingen, en zelfs het nieuws dat tot u komt, zal alleen maar in uw voordeel gebeuren.

Dromen over een kolibrie in de hand

Hummingbird In Hand

Dromen van kolibrie in de hand betekent dat de tijd uitstekend voor u is om uw verzoeken en uw positieve energie te investeren in het wiel van het leven om het precies te laten draaien op zoek naar alles wat u wenst uit te laten komen.

Dromen van kolibrie in de kooi

Dromen over kolibries in de kooi drukt een reële mogelijkheid uit dat u een fase van pech en mogelijke verliezen ingaat. Wees u bewust van kleine tekenen van problemen, dit zijn meestal de eerste aanwijzingen en worden, juist vanwege hun omvang, uiteindelijk verwaarloosd.

Open uw ogen voor slechte gebeurtenissen en denk geen twee keer na als u eerst een paar stappen terug moet doen om een grootschalig verlies te voorkomen. Meestal is terugtrekken ook de aanzet tot toekomstige nieuwe stappen aan de voorkant.

Dromen over kolibrie in de bloem

Hummingbird In The Flower

Als u droomt van een kolibrie in bloei betekent dit dat nieuwe energiebronnen voor uw leven tot uw beschikking zullen worden gesteld, vertrouw maar op wat het Universum voor u bereidt. De delicatesse van de bloem, zijn betoverende kleuren en zijn veroverende parfum zijn speciaal gemaakt om via zijn nectar energie aan te trekken en te leveren aan de kolibrie en zovele andere kleine dieren, waardoor ze energie en leven krijgen.

Droom over een dode kolibrie

Dromen over een dode kolibrie staat voor de noodzaak om een evenwicht te vinden tussen wat materieel en geestelijk is, wat in dit leven niet altijd wordt bereikt. Als u dit idee stevig in uw denken houdt en uw gedrag daarop afstemt, zorgt u ervoor dat uw leven, ondanks de obstakels op uw pad, stabiel zal zijn als ware het een echt bed van rozen.

Dromen over een groene kolibrie

De groenige tint vat een gelukkig voorteken op voor hen die dromen over een groene kolibrie. Er schuilt een missie achter de symboliek van deze droom: u zult hard moeten werken, maar rust zacht en veilig, het succes zal grandioos zijn.

In voorbije eeuwen was dromen van groene kolibrie synoniem met kooplieden of navigators zouden op het punt staan een goed fortuin te behalen en zo hun levensstandaard te veranderen, dat wil zeggen, deze droom is altijd verbonden geweest met zakelijk succes.

Dromen van gele kolibrie

Als u droomt van gele kolibrie, weet dan dat er in korte tijd goed nieuws zal komen. Maar wat uw verwachtingen ook zijn, het advies is om verbanden te leggen met de ervaringen die u in het verleden hebt opgedaan en die u nu opdoet.

Dromen over gewonde kolibries

Dromen over gewonde kolibries laat ons zien dat, ondanks uw inspanningen, datgene wat u voor anderen hebt opgeofferd hetzelfde is waardoor u zich werkelijk levend voelt, goed met uzelf, uw basis en dat voor u een unieke betekenis heeft.

Ziet u, laat nooit toe dat uw verworvenheden tussen uw vingers door voor derden verloren gaan. U, en alleen u, kent de betekenis en de intrinsieke waarde van elk van uw trofeeën.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!