GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het bezoeken van dromen.me gaan bezoekers akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Condities vermeld op deze pagina. We behouden ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bij te werken of te herzien door de updates publiekelijk te publiceren. Bekijk deze pagina zorgvuldig voor eventuele wijzigingen in de service overeenkomst die van invloed kunnen zijn op uw relatie met dromen.me

Referentie Punt

dromen.me’ verwijst naar het voltallige personeel en partners waarmee wij zaken doen.

Informatie die we verzamelen

dromen.me verzamelt nooit informatie over u zonder eerst toestemming te hebben en die door u is verstrekt.

Inhoud, Objecten en Intellectuele Eigendomsrechten

Alle inhoud, objecten en andere gerelateerde materialen behoren tot dream.site tenzij we anders aangeven. Alle eigen inhoud is beschermd door de wet, met uitzondering van de inhoud die uitdrukkelijk van derden is, die over hun intellectuele eigendom gaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, uittreksels, fouten of omissies door u gemaakt. Dienovereenkomstig, gaat u ermee akkoord dat alle informatie die door u is gemaakt over uw verantwoordelijkheid. De inhoud en objecten, merk en kopie mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, bewerkt, gereproduceerd, gespiegeld, verplaatst, gedownload of gedistribueerd/gepubliceerd zonder verzoek en daaropvolgende schriftelijke toestemming. Wij hebben het recht de inhoud bij te werken of te verwijderen, de toegang te weigeren of het gebruik van de site stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken en auteursrecht

De informatie op deze website is copyright van dromen.me, behalve in gevallen waar de afbeeldingen, applicaties of tekst zijn dubbel gelicenseerd of goedgekeurd door affiliates of leveranciers.

Algemene Disclaimer en Aansprakelijkheidsverklaring

Dromenmeaning.nl aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website. Alle producten, diensten, informatie en inhoud worden gegeven aan u “zoals het is” zonder enige garantie.

dromen.me aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade (inclusief rest-, speciale-, gevolg- of directe schade) die kan voortvloeien uit het gebruik van materiaal dat via de site wordt verstrekt, zelfs indien dreams.site is geadviseerd of op de hoogte is gesteld van mogelijke risico’s.

Inhoud van derden, Links, Verenigingen en Winkelen

Links naar andere blogs, webruimtes en / of materialen die te vinden zijn op dream.site worden aangeboden als een hoffelijkheid aan onze gebruikers. dromen.me heeft geen controle over deze sites en materialen, informatie, goederen of diensten beschikbaar of opgenomen op deze gelinkte sites. Als zodanig nemen wij geen verantwoordelijkheid voor hen. dromen.me garandeert niet dat deze links vrij zijn van risico’s. We behouden ons ook het recht voor om elke link te beëindigen op elk gewenst moment.

De 301 redirect links zijn gemaakt in sommige affiliate links, dus de inhoud in deze links kunnen verschijnen binnen de site, dus ze zullen in externe links van pagina’s in andere domeinen. Deze omleidingen worden gemaakt om het bezoek te controleren en niet om een gebruiker te misleiden om erop te klikken of om zoekmachines te manipuleren.

Als een gebruiker van dream.site erkent u dat sommige links op deze website u zullen doorverwijzen naar andere websites en dat templates-wordpress.com niet verantwoordelijk is voor problemen of verwarring die ontstaan door het klikken op deze links.

Commentaar Beleid

Wij moedigen productcommentaar en aanbevelingen/beoordelingen aan. Wij adviseren u echter om de inhoud die u wilt kopen te beoordelen en wij zijn niet verantwoordelijk voor opmerkingen van derden op ons platform die u kunnen motiveren om te kopen of aan te bevelen.

Als u vindt dat er iets ontbreekt op deze pagina, kunt u ons privacybeleid lezen of rechtstreeks contact met ons opnemen.

Openbaarmaking

Deze pagina bevat externe links van dream.site affiliates die kunnen resulteren in een commissie voor de dream.site als u ervoor kiest om het genoemde product te kopen. De meningen op deze pagina’s zijn de onze en we ontvangen geen extra bonussen voor positieve aanbevelingen.