Knuffelen – Droom Betekenis En Symboliek


Knuffelen - Droom Betekenis En Symboliek 1

Soms is een knuffel alles wat je nodig hebt, toch? Een echte omhelzing troost, toont genegenheid en bezorgdheid, naast dat het een therapie is voor wie geeft en wie ontvangt. Tussen zoveel positieve dingen, denk je misschien dat je in het gezicht bent van wat het betekent om te dromen van een omhelzing, maar is het dat echt? Kijk, ja en nee.

De betekenis van dromen met knuffelen heeft een sterke relatie met alles wat knuffelen ons in de fysieke wereld brengt, maar het droomachtige universum – de wereld van de dromen – is veel complexer. Dus oké, je kunt op je lijstje zetten dat dromen met het ontvangen of geven van een knuffel in algemene zin vriendschap, partnerschap en medeplichtigheid symboliseert. Maar er zit nog een andere kant aan, want alles heeft twee kanten, of – zoals de wijze man zou zeggen – drie kanten. Net als alles in het leven; er is de versie van wie je het verhaal vertelt, er is jouw versie van datzelfde verhaal en ook nog een derde versie die overeenkomt met de waarheid.

De interpretatie van dromen volgt min of meer dezelfde weg: wat je droomt, de interpretatie die iemand je geeft en de echte interpretatie. Om tot die echte interpretatie te komen, moeten we cruciale details van de droom in kwestie evalueren. Een goed idee om deze details te onthouden is om altijd een notitieboekje en een pen naast het bed te houden (geen mobiele telefoon, want zijn licht kan je slaap wegnemen, dus gebruik toch papier en pen) om aantekeningen te maken als je wakker wordt, zelfs midden in de nacht.

Deze details zijn wat ons de juiste aanwijzingen zal geven om de boodschap te begrijpen. Hier volgen enkele voorbeelden van dromen waarin je iemand omhelst, zodat je de boodschap kunt ontcijferen die je onderbewustzijn tot je probeert door te laten dringen.

Dromen Dat U Iemand Omhelst

Wie omhelsde u? Was het een lief persoon? Deze droom geeft meestal aan dat u om de persoon aan wie u deze omhelzing gaf geeft en hem of haar het beste toewenst. Als het iemand is die u lange tijd niet heeft gezien, kan het betekenen dat u elkaar binnenkort weer zult ontmoeten. Deze droom geeft ook aan dat u volwassenheid en wijsheid bereikt.

Droom Dat U Een Omhelzing Ontvangt

Knuffelen - Droom Betekenis En Symboliek 3

Als we dromen dat wij het zijn die een knuffel krijgen, kan dat erop wijzen dat iemand in uw naaste omgeving manoeuvreert om u te misleiden om een of ander voordeel te krijgen. Dit is geen goed moment om een deal te sluiten. Laat deze beslissingen indien mogelijk voor later, en analyseer anders elk detail grondig.

Droom Dat U Andere Mensen Elkaar Ziet Omhelzen

Kijken naar mensen die elkaar omhelzen is een uitstekende bevestiging dat hun familiebanden nog sterker dreigen te worden. De familie is een pijler in ons leven, ook al zijn er soms meningsverschillen, alleen inteeltbanden houden een leven lang stand. Dromen over andere mensen die elkaar omhelzen symboliseert ook voorspoed in zaken en werk.

Dromen Over Liefdevolle Omhelzing

Herinnert u zich nog het advies om papier en pen naast uw bed te houden? Dus, als u droomt dat u een liefdevolle omhelzing heeft ontvangen voor wat dan ook, probeer dan vast te stellen wie de persoon was die u in uw droom omhelsde en schrijf dit op voordat u het vergeet. Dromen over een liefdevolle omhelzing kan een teken zijn dat deze persoon je nodig heeft. Als het iemand is die ver weg is, probeer dan contact met hem of haar op te nemen. Een simpel telefoontje kan soms iemands dag veranderen.

Dromen Over Een Innige Omhelzing

Als u een strakke omhelzing heeft ontvangen, ook al suggereren de woorden iets positiefs, dan leidt deze droom tot gevoelens van jaloezie en bezitterigheid. Was het de echtgenoot, vriend of vriendin die u omhelsde? Misschien zelfs een vriend of vriendin.

Laat deze relatie niet verstikkend en benauwend worden, dialoog. Als jij het was die iemand omhelsde, wees dan voorzichtig dat je relatie niet een kooi wordt waar de vogel bij de eerste gelegenheid uit ontsnapt. Relaties zouden nesten van troost moeten zijn waar we uitrusten en warmte en geborgenheid vinden. Uit een gevangenis wil iedereen alleen maar ontsnappen.

Droom Dat Een Dier Knuffelt

Knuffelen - Droom Betekenis En Symboliek 4

Dit zal afhangen van welk dier u droomde te omhelzen. Hier zijn twee van de meest voorkomende: dromen over het omhelzen van een hond – ook al worden honden geassocieerd met vriendschap en trouw – kan betekenen dat iemand die dicht bij je staat je zou kunnen verraden. Puppy’s willen de hele tijd genegenheid en aandacht, en dromen dat je er een omhelst is een symbool dat iemand die heel dicht bij je staat je kan verraden om een of ander voordeel te krijgen.

Hoewel dit een negatief voorteken is, moet u zich er niet te veel van aantrekken om uit te vinden wie of wanneer, maar gewoon vermijden uw plannen de komende weken aan iemand te vertellen. Als je nu droomde dat je een beer knuffelde, voel je je behoeftig en zoek je genegenheid en bescherming. Ja, soms is het moeilijk om alles in je eentje het hoofd te bieden.

Dromen Dat U Een Vijand Omhelst

Dromen dat u een vijand of een ontevreden persoon omhelst is een teken voor u om dringend vrede te gaan sluiten met iemand, maar niet precies met wie u zich dat kunt voorstellen. De vijand, in dit geval, is veel dichterbij dan u zich kunt voorstellen. De vijand gaat over jezelf. De grootste rivaal die we hebben is onszelf, want wij zijn degenen die moeten beslissen hoezeer we de uitdagingen zullen dragen en hoe hard we zullen proberen ze te overwinnen.

Wij zijn degenen die veerkracht moeten bezitten en wij zijn degenen die moeten weten en aanvaarden wie wij zijn en wat onze grenzen zijn. Dus vergeef jezelf, accepteer jezelf, en transformeer waar er behoefte is aan transformatie.

Dromen Van Een Afscheid Omhelzing

Knuffelen - Droom Betekenis En Symboliek 5

Dromen dat u afscheid neemt met een omhelzing is een enorm symbool van een cyclus die wordt afgesloten en een andere die begint. De persoon van wie je in je droom afscheid neemt neemt misschien niet deel aan je nieuwe cyclus of zal een ondergeschikte rol spelen in deze nieuwe fase van je leven. Bewaar de herinneringen die overblijven zorgvuldig en begin uw nieuwe reis met groot geloof en hoop.

Droom Dat U De Persoon Van Wie U Houdt Omhelst

Het kan zijn dat u uzelf meer geeft dan u terugkrijgt als u in uw droom degene was die die omhelzing gaf, maar als u de omhelzing ontving en niet in dezelfde intensiteit teruggaf, zijn uw gevoelens over deze relatie twijfelachtig.

Een relatie is als het leven en het leven is als een weg. Er zijn bochtige stukken, andere niet zo; er zijn ups en downs, en er zijn ook de mooie, frisse vlakten waar je het glas opent en de wind binnenlaat. Met geduld kun je je in elk van deze passages ontwikkelen.

Droom Dat Je Een Vriend Omhelst

Knuffelen - Droom Betekenis En Symboliek 6

Loyaliteit, trouw, kameraadschap en vertrouwen. Hoe fijn is het om een echte vriend te hebben, nietwaar? Dus cultiveer je vriendschappen, geef terug wat je gegeven wordt en geef terug. Altijd positieve dingen en, op dezelfde manier, vergeving als het niet zo positief is. We zijn tenslotte allemaal mensen en fouten maken hoort bij onze kwetsbare natuur.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!