Keltisch Kruis – Droom Betekenis En Symboliek


Celtic Cross

Het Keltische kruis vertegenwoordigt het Keltische volk. Het gebruik van dit kruis dateert van vóór het kruis dat bekend staat als symbool van het christendom.

Wat is het Keltische kruis

Het Keltisch Kruis bestaat uit de samenkomst van een cirkel plus verticale en horizontale lijnen. Dit kruis is omgeven door mystiek en spiritualiteit.

Wat is de betekenis van het Keltisch Kruis

Hoewel dit symbool al duizenden jaren bestaat, is een van de belangrijkste interpretaties gebleven, die de verbinding symboliseert tussen de geestelijke wereld en alles wat het leven omvat.

Hieraan moet worden toegevoegd dat sommige geleerden de betekenis van het Keltische kruis zien als de verbinding van de vier fundamentele elementen van het leven, zoals aarde en lucht, die verwijzen naar het evenwicht van de elementen van de natuur en de eeuwigheid.

Keltisch Kruis Symbool

Celtic knot

Momenteel is het Keltisch Kruis bijvoorbeeld een van de symbolen van Presbyteriaanse kerken. Een dergelijk symbool wordt gezien als de biografie van Christus op aarde.

Het doel van het gebruik van het Keltisch Kruis is om zijn geloof en identiteit te bevestigen, en ook om Luthers erfenis te openbaren. Daarom wordt het kruis gezien als het eeuwige leven in het koninkrijk der hemelen.

Er zijn nog andere symbolen die met de Keltische cultuur worden geassocieerd, namelijk:

Triskle

Dit symbool werd gebruikt om de goden om hulp te vragen.

Keltische knoop

De Keltische knoop vertegenwoordigt het eeuwige leven, omdat het symbool geen begin of einde heeft.

Keltisch kruis

Keltisch kruis is een andere manier waarop het Keltisch kruis genoemd kan worden.

Het is de moeite waard eraan toe te voegen dat de Kelten een krijgersvolk uit Ierland zijn. Zij bezetten enkele Europese landen, zoals onder meer Frankrijk, Duitsland, België en Spanje. Dit gebeurde tussen de 2e en 3e eeuw voor Christus.

Keltisch Kruis in de Skeltecultuur

Het Keltisch Kruis is gemakkelijk terug te vinden in bijvoorbeeld Ierland en Engeland. Een dergelijk embleem, dat wordt gezien als een tijdperk van voor-Christendom, draagt bij tot het onderzoek dat door geleerden wordt gedaan naar de verblijfplaats van de Kelten.

Wat het Ierse grondgebied betreft, werd het Keltische kruis ingevoerd door St. Patrick. Om het katholicisme te introduceren en de Druïden de nodige betekenis aan het kruis te doen hechten, associeerde hij de zon met het katholieke geloof.

Het is vermeldenswaard dat de Kelten polytheïsten waren. Al snel geloofden zij in goden die met de natuur te maken hadden. Vermeldenswaard is dat voor hen de tijd cyclisch was. Zowel de seizoenen als de belangrijke feesten vonden dus op een continue basis plaats. Hier is de uitleg van de cirkel die verband houdt met het kruisbeeld.

Andere symbolen van het Keltisch Kruis

Celtic Cross

It is important to add that there is the theory that the Cross is the representation of the masculine gender and the circle, of the feminine gender. Such a theory is supported by a Hindu symbol due to similarities with the Celtic Cross.

Still in this perspective, neopaganism also adopted the Celtic Cross as a symbol. They used to be used as an amulet or instrument to bring good luck.

Celtic Cross Tattoo

Celtic Cross Tattoo

Gezien het belang van het Europese grondgebied in verband met de Keltische cultuur, besluiten velen de ervaring van bijvoorbeeld een uitwisseling in hun huid te laten voortleven. Er zijn ook individuen die gepassioneerd zijn door de Ierse cultuur.

Voor mensen die een Keltisch kruis willen laten tatoeëren, is het raadzaam zich vooraf in te lezen over het symbool en alles wat ermee samenhangt. Eenmaal gedaan, kies je gewoon een lichaamsdeel om de tekening te maken, dat kan de onderarm, rug of kuit zijn.

Zodra het ontwerp en het lichaamsdeel zijn gekozen, is het noodzakelijk om de professional met voorzichtigheid te kiezen. Om de tekening goed te laten verlopen en het genezingsproces snel te laten verlopen, is het noodzakelijk om de aanbevelingen strikt op te volgen, zoals het gebruik van de zalf en het niet krabben van de getatoeëerde regio.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!