Golf – Droombetekenis En Symboliek


Golf - Droombetekenis En Symboliek 1

De golven van de zee zijn als situaties die zich in het menselijk leven voordoen, want niets is voor altijd, vreugde noch droefheid. Dromen over golven heeft deze symbolische lading, want dagen komen en gaan evenals nachten; stormen komen en gaan en mensen worden geboren en sterven, maar de golven van de zee houden nooit op, zelfs niet voor een kort moment.

De betekenis van het dromen van de golf staat voor de kortstondigheid van het geluk en de ijle tijd van de pijn, ook al lijkt die voor ons onnoemelijk lang, bijna oneindig. Een zekere dichter heeft eens gezegd: hij heeft zelfmoord gepleegd omdat hij niet wist dat alles voorbijgaat.

En zo is het leven, alles gaat voorbij. Golven staan ook voor gevoelens en ons vermogen om ermee om te gaan. Welnu, als u de nuances wilt weten van speelse interpretaties over wat het betekent om van een golf te dromen, duik dan met ons mee in de korte regels die volgen.

Dromen Van De Zee Golf

Het menselijk leven zit vol ups en downs, tegenslagen komen en gaan, net als de golven van de zee. Dromen van een zeegolf heeft betrekking op de verschillende elementen die ons leven beïnvloeden en het feit dat we daar weinig of geen controle over hebben.

Vertaald symboliseert dromen van zeegolven de acceptatie dat niet alles in het leven door onze zeef gaat en dat veel van wat we winnen of verliezen voortkomt uit toeval. Leer de geschenken en tegenslagen die het leven biedt te accepteren. Geschenken zijn geschenken die we vrijwillig ontvangen, maar zelfs de tegenslagen die we ontvangen zijn kansen om te leren, te groeien en volwassen te worden.

Droom Van Reuzengolf

Golf - Droombetekenis En Symboliek 3

Een krachtige aanwijzing dat er grote angst op u afkomt. Golven staan voor emoties of situaties die buiten onze controle liggen, dus dromen van reusachtige golven kan staan voor iets in een korte toekomst dat u dwars zit.

Ga na wat het kan zijn en probeer te anticiperen op de problemen. Een veel voorkomende oorzaak zijn kralen die een sneeuwbal beginnen te vormen. Als dit bij u het geval is, probeer dan opnieuw te onderhandelen over de schulden, laat ze niet oplopen. Er zijn echter verschillende problemen die ons psychologisch kunnen overweldigen. Adem, in hetzelfde tempo als deze golven, en ontspan zodat uw hoofd beter kan denken. Laat de zuurstof binnen en de oplossing buiten. Zo gaat het min of meer.

Dromen Over Invallende Golven

Uitbarstingen van woede, huilen, emotionele instabiliteit. Een emotie die ongecontroleerd explodeert is een golf die binnenvalt. Deze golven kunnen, net als een tsunami, grote schade aanrichten. Wat te doen? Wees je bewust van je emoties om er controle over te krijgen. Dit kan op de volgende manier overwonnen worden; in elke situatie waarin je voelt dat je de grens bereikt, denk je aan de volgende handeling.

Als u zich inbeeldt dat u uit de hand loopt, denk dan na over de gevolgen die dat kan hebben. Als we onze handelingen visualiseren voordat we ze hebben, kunnen we onze handelingen duidelijker zien, en door ze op deze manier te zien, neemt de waarschijnlijkheid toe dat we helderder kunnen redeneren. Wees geen bron van emoties, wees de persoon die de gieter in het water van de emotie dompelt en er bloemen mee bewatert. Laat bloemen bloeien.

Droom Van Een Sterke Golf

Net als het dromen van een reusachtige golf, staat het dromen van een sterke golf voor emoties of situaties die buiten onze controle liggen. Een sterke golf kan vertegenwoordigen dat iets dat op het punt staat te gebeuren u angstig en bezorgd heeft gemaakt.

Het is belangrijk om de oorzaak van deze ongerustheid te achterhalen en te anticiperen op het probleem. Er zijn verschillende mogelijke situaties die ons psychisch kunnen overweldigen (schulden, werk, geen werk krijgen, relaties), zorgen maken kan zijn waarde hebben in het niet stilstaan, maar de etymologie van het woord zelf geeft je al een aanwijzing over wat de handeling betekent.

Zorgen maken komt van “pre-occuperen”, met andere woorden, jezelf bezighouden voordat het probleem zich echt aandient. Maak je niet te veel zorgen.

Dromen Over Een Golf Vuil Water

Het kan tijd voor u zijn om u voor te bereiden op een slechte fase. In het leven zijn obstakels onontkoombaar. Dat geldt voor iedereen, arm en rijk, mannen en vrouwen, zwarten, Indiërs, gelen en blanken. We moeten ons daar allemaal van bewust zijn zodat we niet overrompeld worden en meer lijden dan elke situatie vereist. Dromen over vuile golven staat voor deze fase die nadert, dus wees sterk en heb veerkracht. Deze fase zal voorbijgaan.

Dromen Over Moddergolven

Net als dromen over een vieze watergolf is dromen over een moddergolf een waarschuwing voor u om u voor te bereiden op een uitdagende periode in uw leven. Problemen zullen komen, maar net als golven zullen ze ook weer weggaan. Hoeveel invloed ze op je kunnen hebben zal afhangen van hoezeer je anticipeert op het alarm, net zoals mensen die in de buurt van de zee wonen moeten anticiperen op een tsunami alarm. Identificeer het probleem en probeer de schade te minimaliseren, maar meer dan dat, beschik over veerkracht, spirituele en psychische kracht om ermee om te gaan.

Droom Over Donkere Golven

U heeft te maken met gevoelens waar u nog niet mee hebt leren omgaan en die u nog niet eens hebt kunnen begrijpen en absorberen. Ken uzelf voordat u de strijd aangaat. Als u niet accepteert en begrijpt wat u betekent, zullen nog minder andere mensen u accepteren en begrijpen. We moeten onszelf kennen of we kunnen onze grootste vijand worden.

Dromen Van Heldere Golven

Golf - Droombetekenis En Symboliek 4

De heldere golven symboliseren dat je alles wat je voelt goed opneemt en deze gevoelens kanaliseert in goede vibraties. Gefeliciteerd! Controle hebben over wat we voelen en hoe we met deze gevoelens omgaan als ze negatief zijn is een teken van grote spirituele rijpheid.

Droom Dat U Op De Golf Surft

Golf - Droombetekenis En Symboliek 5

Dromen dat u op een golf surft staat voor de controle die u over uw leven heeft, zelfs onder zware tegenslagen. De uitdagingen dienen zich aan, maar u laat zich niet afschudden, zelfs niet wanneer u schudt. U voelt de dreun, maar u laat zich niet neerhalen, u ziet het onder ogen en deze moedige beslissing zal u goede vruchten afwerpen.

Droom Dat U Door De Golf Wordt Gegrepen

Als we worden opgeslokt door een golf worden we hulpeloos en is er weinig wat we kunnen doen om er vanaf te komen voordat hij ons helemaal opslokt tenzij we hulp krijgen. Dromen dat u door de golf wordt gegrepen symboliseert dit onvermogen om op een bepaald feit te reageren en dat u, zonder hulp, door de situatie opgeslokt kunt worden. Zoek hulp, heb niet de illusie dat u alles zelf kunt oplossen. In het leven zijn we waterdruppels of zandkorrels, alleen zijn we niet in staat, samen zijn we oceanen of bergen.

Droom Van Een Golfslagbad

Wens om te ontspannen en momenten van ontspanning te hebben. Reserveer wat tijd voor deze momenten, zonder ze raken we verward en gestrest. Uw lichaam vraagt u erom, luister ernaar!

Droom Dat U Naar De Golven Luistert

Het is de manifestatie van een gevoel dat in je opkomt. Vrede, harmonie met de mensen om je heen en tevredenheid met het moment dat je leeft.

5/5 - (1 vote)


Like it? Share with your friends!