Eed – Droom Betekenis En Symboliek


Oath

Dromen over eed betekent eigenlijk het tegenovergestelde van de werkelijkheid. Een eed heeft zijn perioden van belangrijkheid in de geschiedenis en in verschillende stadia van de samenleving reeds doorgemaakt.

Wat betekent het om te dromen van een eed?

Zozeer zelfs dat de meeste volkeren en culturen een breuk in de eed als iets uiterst negatiefs zagen. Bovendien waren er straffen voor hen die zich niet hielden aan wat was gezworen, maar dat hing allemaal af van de culturele kwestie en de tijd.

Eed is een manier om in feite iets te bevestigen, alsook iets te beloven voor of over iets. In het algemeen worden dergelijke eden geassocieerd met zaken van morele waarde voor de samenleving, maar dit kan nogal twijfelachtig zijn, nietwaar?

Een ander detail is dat de eed altijd in verband is gebracht met de kerk of de spirituele kant van een samenleving, waarbij mensen gebruik maken van de goddelijke band die zij beweren te hebben dankzij hun eigen god of religie om geloofwaardigheid te geven aan een eed.

Zweren dromen verwijzen naar enige bezorgdheid die u heeft over het aangaan van een of andere verplichting die u nauwelijks zult kunnen nakomen, en dat dit uw toekomst in gevaar kan brengen.

Daarnaast kan dromen over een eed betekenen dat een positie de uwe zal worden.

U moet echter niet vergeten dat wat het betekent om van een eed te dromen in uw situatie misschien niet dezelfde interpretatie heeft, omdat bepaalde details de betekenis volledig veranderen.

Zie de betekenis van dromen van eed in verschillende contexten.

Dromen dat u in de eed staat

You Are In The Oath

Beëdigd worden of zelfs een eed bijwonen geeft aan dat je zin hebt om je geheimen aan andere mensen prijs te geven, maar deze droom geeft een duidelijke waarschuwing: je mag ze aan niemand vertellen.

De reden? Er is een persoon die op zoek is naar uw informatie en deze tegen u kan gebruiken en zelfs kan uitmunten, afhankelijk van de reikwijdte van uw leven waarin dit gebeurt.

Dromen dat u een eed aflegt

Dromen dat u een eed aflegt kan een heel merkwaardig soort droom zijn, dus het is interessant om te weten wat het betekent: het vertegenwoordigt dat u trouw bent aan uzelf, dat wil zeggen dat u niet het soort persoon bent dat zichzelf saboteert of dat niet in staat is in te zien wat u moet doen of overwinnen.

U bent zo vastberaden dat u begrijpt hoezeer uw daden en ideeën, gevoelens en verlangens, en ook uw wil van fundamenteel belang zijn om vooruit te komen.

Daarom komt dromen dat u een eed aflegt precies overeen met dat: dat u niet bereid bent uzelf te storten in iets dat niet is wat u werkelijk wilt.

Als u in de droom een eed eist, weet dan dat de interpretatie betrekking heeft op een aantal van uw belangen en een waarschuwing maakt van uw zorgen, achterdocht en onzekerheden ten opzichte van iemand anders, wat aangeeft dat u hem of haar niet vertrouwt.

Een andere betekenis voor een dergelijke droom is dat u hebt gestreefd naar dingen die u uiteindelijk zult bereiken, vooral op sociaal of professioneel gebied, dat wil zeggen dat u waarschijnlijk posities zult veroveren, wat erop kan wijzen dat het een goed moment voor u is om meer te investeren in het eindelijk binnenhalen van die gewenste promotie.

Droom dat u iemand een eed ziet afleggen

In dromen waarin u iemand een eed ziet afleggen, moet u opletten voor slecht nieuws: ze kunnen in verband worden gebracht met een of andere verre vriend. De tip is dus dat u voorbereid bent om het onverwachte te ontvangen.

Het zien van een groep mensen die een eed afleggen is ook een waarschuwing, maar het heeft meer te maken met de noodzaak voor u om op uw geheimen te letten, u weet immers nooit wanneer het vertrouwen tussen u en uw vrienden uiteindelijk kan breken en uit de hand kan lopen.

Nu is het zien van een kind dat een eed aflegt een symbool van vrede in huis.

Droom dat u weigert een eed af te leggen

Deze droom laat zien dat u binnenkort eindelijk grote en positieve veranderingen in uw leven zult hebben, maar onthoud: het is belangrijk dat u een houding weet te hebben en begrijpt wanneer u moet handelen, zodat alles gebeurt, verwacht immers niet dat de dingen vanzelf gaan.

Deze houding van weigeren om welke eed dan ook af te leggen geeft aan hoe sterk en altijd zeer vastberaden u bent.

Droom Die Een Eed Breekt

Het breken van een eed of belofte is niet een erg gepaste actie, tegen veel culturen in die geloven dat dit negatieve gevolgen heeft.

In dit geval heeft het breken van een eed (of het gewoon negeren ervan) in dromen ook een slechte symboliek, omdat het duidt op verdriet en wroeging, maar ook dat u een slechte tijd zult doormaken in de professionele sfeer van uw leven, waarin uw onderhandelingen door een periode van turbulentie zullen gaan, waarvan de gevolgen ernstig zullen zijn voor uw persoonlijke en professionele leven.

Toch signaleert dromen dat u een eed breekt uw conformisme en juist het onvermogen dat u hebt om consistent te blijven met uw idealen.

Dromen dat u een eed zweert op de kerk

Oath On The Church

De kerk verschijnt in een droom voor al zijn symboliek, en dat is te duidelijk.

In dromen waarin u in de kerk een eed aflegt, is er een symboliek die verband houdt met een inzet en vastberadenheid die u heeft bij het uitvoeren van die plannen die u nog dichter bij uw doelen en dromen brengen.

Deze droom is nogal verbonden met uw eigen overtuigingen en in uw geloof, want op dezelfde manier waarop u deze energie draagt, ziet u de noodzaak om anderen te helpen en te handelen zodat de wereld een betere plaats wordt vanuit het idee dat er een hoger wezen is.

De droom met eed in de kerk waardeert echter het belang van de taal van de liefde, omdat deze verantwoordelijk is voor het werkelijk verbinden van mensen en het mogelijk maken van geluk in elke mogelijkheid.

Dromen dat u naar een eed luistert

Het horen van een eed in een droom betekent dat u misschien iets bent vergeten, een onderwerp of een dringende situatie, dus het is een aanwijzing dat u er meer aandacht aan moet besteden.

Deze droom geeft ook aan dat iemand misschien uw hulp nodig heeft, zonder dat u de omstandigheid kent, en het is belangrijk dat u die persoon beschermt.

Droom over de eed van liefde

Oath Of Love

Een eed van liefde is iets heel symbolisch, nietwaar? Als u in een droom eed van liefde hoort of ontvangt, is dat een teken of waarschuwing voor u om voorzichtiger te zijn met de persoon met wie u een relatie aangaat.

De droom liefdedeed geeft ook aan dat u meer van uzelf aan uw geliefde kunt bieden, omdat u een aantal belangrijke momenten hebt gemist die voor het leven van beiden van betekenis zijn.

Droom over vals zweren

Vals zweren in een droom is een belangrijke waarschuwing: er is veel valsheid om je heen, dus het is van essentieel belang dat je goed oplet wie er altijd in de buurt is en wie van deze mensen alleen bij je zijn als het goed met je gaat of als ze iets nodig hebben.

5/5 - (1 vote)


Like it? Share with your friends!