Baphomet – Droom Betekenis En Symboliek


Baphomet – Droom Betekenis En Symboliek 1

Wat is Baphomet

Baphomet is een entiteit die door de eeuwen heen in verschillende culturen werd beschouwd. En in elke cultuur krijgt het een voorstelling en betekenis, die gaat van god van de natuur tot prins van de duivel.

Zijn symbologie is die van een ambivalent wezen dat goed en kwaad bezit, het vrouwelijke en het mannelijke, het yin en het yang, dat hemel en aarde met elkaar verbindt.

Oorsprong van Baphomet

Baphomet – Droom Betekenis En Symboliek 3

Oorspronkelijk is Baphomet de voorstelling van verschillende heidense goden die voorkomen in de mythologieën van ‘s werelds oudste beschavingen.

Voor de Keltische cultuur was hij de god Cernunnos die beschouwd werd als god van de natuur en de vruchtbaarheid. Hij wordt altijd afgebeeld met hoorns en zittend in de lotushouding die lijkt op recente voorstellingen van deze entiteit.

In Groot-Brittannië werd Cernunnos omgedoopt tot Herne en werd aan zijn voorstelling de nadruk op de penis toegevoegd, waardoor zijn benadering van goddelijkheid duidelijker wordt.

Griekenland beschouwde hem ook als de god van de natuur, Pan. Vertegenwoordigd door de afbeelding van een wezen met horens en geitenpoten en dit zijn kenmerk is de personificatie van de vleselijke impulsen.

Een ander geloof in de oorsprong van Baphomet is de afleiding van de naam Mohammed, als een andere manier om de stichter van de Islam te noemen.

Baphomet en de Tempeliers

De huidige geschiedenis rond Baphomet is nauw verbonden met de Tempeliers uit de Middeleeuwen. Het is uit deze relatie dat de meest recente betekenissen van deze godheid naar voren zijn gekomen, waar hij wordt opgevat als de prins van de duivel.

Historisch gezien is deze naam gegeven aan de vermeende godheid die werd aanbeden door de Tempeliers, die een religieus leger vormden dat door de Katholieke Kerk was gezonden om Jeruzalem te beschermen nadat het was overmeesterd.

Zij werden rijk en machtig, zelfs meer dan de vorsten van die tijd. En dit werd niet goed geaccepteerd door de katholieke kerk en koning Filips de Schone, die samen de Tempeliers beschuldigden van verschillende ketterijen.

De beschuldigingen waren ontkenning van Christus, obscene praktijken, seksuele rituelen, en de cultus van een onbekende demon, die later Baphomet werd genoemd.

Vanaf dat moment begon de wrede vervolging tegen de orde van de tempel. En deze eindigde pas toen iedereen werd gearresteerd, gemarteld, veroordeeld tot het vuur en verbrand in het vuur van de Heilige Inquisitie.

De geschiedenis tussen Baphomet en de orde komt voort uit de naam van de stichter van de Islam.

De meest geaccepteerde theorie is dat de Tempeliers bekend raakten met de leer van Mohammed en de Arabische mystiek, en vanwege deze kennis beschuldigde de Katholieke Kerk hen van het verafgoden van deze demon.

Baphomet en het Christendom

Uit angst om haar religieuze monopolie te verliezen, heeft de Katholieke Kerk het beeld van Baphomet, de vermeende entiteit die door de Tempeliers werd aanbeden, tot een van de facetten van de duivel gemaakt.

Het beeld van het kwaad in het katholicisme nam de kenmerken van Baphomet over. De hoorns zijn daarvan het grootste voorbeeld. Hiermee werd hij de zondebok van de Kerk om alles te vertegenwoordigen wat in strijd is met zijn leer.

Met dit visioen werd het idee geschapen dat alles wat met deze godheid te maken heeft een praktijk is van zwarte magie, occultisme en satanisme. En vandaag de dag is dit de meest verbreide visie en wordt deze door een groot deel van de volgelingen van het Christendom als waarheid aanvaard.

Baphomet en de Vrijmetselarij

Aangezien Baphomet verband houdt met het occulte, is het een van de symbolen van de Vrijmetselarij geworden. En opnieuw door de invloed van de Katholieke Kerk, werd de praktijk als een groot kwaad opgevat.

In tegenstelling tot wat het katholicisme zegt, is de vrijmetselarij een praktijk zonder relaties met de duivel, net als de entiteit van Baphomet.

De beroemdste vorm van Baphomet werd gemaakt door een occultist genaamd Eliphas Levi, waar het de vereniging van tegengestelden voorstelt voor de schepping van astraal licht of verlichting. Alle symbolen in het beeld tonen het evenwicht tussen twee tegengestelden.

De Baphomet afbeelding van Levi wordt gekenmerkt door een wezen met een jakhalskop, met stier- en geitvormen, en een paar horens dat wijsheid, viriliteit en overvloed vertegenwoordigt. Dit komt overeen met de drie pijlers van de alchemie.

In het midden van zijn horens bevindt zich een fakkel die goddelijke wijsheid en verlichting symboliseert. Het pentagram op zijn voorhoofd vertegenwoordigt bescherming en magie, en hij wordt voorgesteld met de punt naar boven en elke wijziging belichaamt niet de juiste werkelijkheid.

Op de bovenarm staat “solve” wat oplossen betekent en op de onderarm “coagula” wat verenigen betekent. Hun positie geeft de gelijkheid aan tussen wat boven is en wat beneden is.

De schubben op het lichaam duiden op de dominantie in de wateren of van de emoties. De vleugels, het luchtdomein en de geitenpoten het domein op de aarde.

De borsten, die het vrouwelijke geslacht tonen, symboliseren het moederschap en de vruchtbaarheid. En voor de voorstelling van het mannelijk geslacht in de poten heeft het een caduceus die ook de actieve energie van de seksualiteit en de viriliteit aanduidt.

Tenslotte worden er buitengewone factoren waargenomen. De eerste daarvan is dat tijd en mensen ideeën en concepten kunnen veranderen. Dit feit was relevant in de conceptuele transformatie van Baphomet. Hij werd geboren als een vrije godheid en werd verkeerd voorgesteld.

5/5 - (1 vote)


Like it? Share with your friends!