Arraia Maori – Droom Betekenis En Symboliek


Arraia Maori – Droom Betekenis En Symboliek 1

Wat is Arraia Maori

De Maori zijn het inheemse volk van Nieuw-Zeeland, dat in Oceanië ligt. Dit land was een van de laatste plaatsen in de wereld die gekoloniseerd werden.

Hierdoor is hun cultuur bijna volledig vrij van invloeden van buitenaf en worden sterke en boeiende tradities in stand gehouden.

Maori Cultuur

Een cultuur is opgebouwd uit symbologieën, gewoonten en gebruiken. En het is dit proces dat een volk identificeert en onderscheidt door het uniek te maken. Daarom zijn de Maori als natie niet anders.

Arraia Maori:

wijsheid, bescherming en gevaar
Zijn overtuigingen en gewoonten zijn omgeven door respect voor de natuur en alle wezens die haar bewonen: bomen, bloemen, dieren. En in hun spiritualiteit wordt elk van hen als heilig beschouwd en dus vereerd.

Een van de manieren om eer te betuigen zijn tatoeages, of in de inheemse taal, moko. Ze worden beschouwd als een kunst onder hen en worden gebruikt om de sociale positie van de inwoner te differentiëren en ook om hun cultuur te vertegenwoordigen.

Hoe edeler en machtiger de inwoner, hoe meer tatoeages hij op zijn gezicht en lichaam heeft.

Onder deze tatoeages is de afbeelding van Arraia Maori.

Arraia Maori en zijn symboliek

Pijlstaartroggen zijn lichte en mooie zeevissen, die deel uitmaken van de walvisfamilie.

Het zijn geen agressieve wezens, maar wanneer ze op de proef worden gesteld of zich bedreigd voelen, reageren ze instinctief door hun onderdrukker een doorn in het oog te steken.

De Maori’s beschouwen het als de voorstelling van wijsheid, bescherming en gevaar.

Hun lichtheid in beweging geeft aan dat wijsheid subtiel is, maar wanneer zij geprovoceerd wordt, figuurlijk door de angel, kan zij complex en gevaarlijk zijn.

En op hetzelfde moment dat het dat gevaar uitbeeldt, geeft het de bescherming aan die tegen die dreiging reageert.

Om deze redenen wordt dit icoon niet alleen gebruikt in de gebruiken van de Maori’s, maar is het wijd verspreid over de hele wereld.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!