Vlooien – Droom Betekenis En Symboliek


Vlooien - Droom Betekenis En Symboliek 1

Vlooien zijn vervelend en veroorzaken ongemak. Ze zijn vaak moeilijk te vangen omdat ze behendig en sluw zijn. Dromen over vlooien moet niet altijd geïnterpreteerd worden met in het achterhoofd de ergernis van het hebben van deze dieren in de buurt, maar meestal – en daar moeten we heel eerlijk in zijn – staan ze echt voor kleine problemen, ergernissen, verveling en stress.

Maar wacht eens even, dromen zijn interpreteerbaar en interpretaties zijn in feite mogelijkheden en inzichten van een bepaald feit, beeld, lezing enzovoort. Dit is een waarheid, dus blijf niet hangen in wat je droomde voordat je leest wat we voor je hebben voorbereid om de betekenis van dromen met vlo en de verschillende interpretaties ervan te begrijpen.

Dromen Dat U Een Vlo Ziet

Kent u die vlo achter het oor? Welnu, dan kan dromen dat u een vlo ziet wijzen op wantrouwen of een waarschuwing over iets of iemand in uw nabijheid. Vlooien zijn kleine wezentjes, maar ze storen veel.

Dromen dat u een vlo ziet is een onbewuste waarneming van uw innerlijk over een persoon of een feit dat, hoewel u zichzelf nog niet bewust heeft aangevallen, in de toekomst een of ander probleem kan worden of veroorzaken. Laat kleine problemen niet groot worden, los ze op nu het nog vlooien zijn.

Droom Van Vlo Op Hond

Vlooien - Droom Betekenis En Symboliek 3

Een vriend of familielid heeft hulp nodig, maar zal u er niet om vragen. Het initiatief om deze persoon te helpen moet van jou komen en alleen van jou. Als u merkt dat de persoon problemen heeft, kunt u hem/haar helpen.

Zeker zal de beloning in de toekomst komen, want de wet van terugkeer is altijd dankbaar voor hen die zich voor anderen inzetten. Als u in uw droom de vlooien van de hond aan het vangen was, geeft dit aan dat u die persoon op de een of andere manier al aan het helpen bent, ook al is het emotioneel. Emotionele steun is vaak net zo belangrijk als financiële of fysieke bijdragen.

Dromen Over Een Kattenvlo

Vlooien - Droom Betekenis En Symboliek 4

Dromen over een vlo op een kat heeft bijna dezelfde betekenis als dromen over een vlo op een hond. Het enige verschil is dat, in de imagetica, de kat het vrouwelijke symboliseert, zodat het waarschijnlijk is dat een of andere vrouw uw hulp nodig heeft.

Wees gevoelig om op te merken wie en hoe je haar kunt helpen. Het is hier hetzelfde waard over als u heeft gedroomd dat u vlooien van de kat aan het verwijderen was, als dat is wat u aan het doen was, dan moet u die persoon al op de een of andere manier aan het helpen zijn, ook al weet u dat niet.

Dromen Over Vlooien In Het Lichaam

Kent u die dagelijkse ongeregeldheden die we op het werk hebben, soms met een vriend of echtgenoot, vriend of vriendin? Die route die je elke dag neemt om naar je werk of studie te gaan, met de file of de bus en metro’s overvol? Ja, het zijn die alledaagse dingen die je stress bezorgen.

Veel ervan zijn onvermijdelijk en je hebt geduld en zelfbeheersing nodig om ermee om te gaan; andere kunnen van jou afhankelijk zijn om te verbeteren. Dat is het, jezelf. Vergeef, vraag om vergeving, begrijp voordat je begrepen wordt. We weten dat je dit vaak leest of hoort, maar weet je waarom dit zo vaak wordt rondverteld? Omdat het waar is! Regels blijven overtreden en eerst aan jezelf denken is als met een mes slaan. Je zult jezelf pijn doen.

Dromen Over Vlooien Springen

Deze droom heeft twee mogelijke interpretaties, afhankelijk van de cultuur waarop we ons zullen baseren op het moment dat we hem ontcijferen. In de westerse cultuur, dat wil zeggen onze cultuur, vertegenwoordigt dromen over springende vlooien een irritante en moeilijk te beheersen situatie. Dat soort probleem dat geduld en reflectie vereist om op te lossen.

In de Chinese cultuur echter is dromen over een springende vlo een goed voorteken en zelfs een merkwaardig voorteken. De Chinezen geloven dat de persoon die zo’n droom heeft, binnenkort een liefde zal vinden of iemand die hij al lang niet meer heeft gezien, wanneer hij zich in een of ander openbaar vervoer bevindt. Dat is waar ook! Interessant, is het niet?

Dus, als je in een bus, metro, vliegtuig of wie weet wat anders voor collectief gebruik zit, houd dan je aandacht erbij. Misschien ontmoet je wel een oude vriend of zelfs de liefde van je leven.

Dromen Over Een Vlo In Uw Hoofd

Dromen over een vlo in het hoofd of dromen over een vlo in het haar symboliseert de noodzaak om onze eigen verantwoordelijkheid te erkennen in bepaalde problemen die ons hebben getroffen. Soms is het gemakkelijker om schuldgevoelens te ontwijken en op anderen te gooien. We leggen de schuld bij de baas, de ondergeschikte, de ouders, de vrienden, de andere bestuurder, kortom… De wereld neemt uiteindelijk overal de schuld van, maar wij zijn altijd het slachtoffer.

De waarheid is dat we weten dat het niet zo is. De grote verantwoordelijke voor wat er in ons leven gebeurt, zijn meestal wijzelf. Dit betekent natuurlijk niet dat externe factoren geen invloed kunnen hebben op sommige van deze problemen of ze zelfs niet kunnen veroorzaken, maar geef het toe. Je moet toch echt erkennen dat jij hier ook een aandeel in hebt? Doe het dan. Erken uw fouten en werk eraan om ze goed te maken. Met inspanning kun je het.

Droom Over Een Vlo Die Steekt

Nog een droom met twee mogelijke interpretaties. De eerste betreft de jeuk die door de steek wordt veroorzaakt. Als die niet verdwijnt in de periode waarin je droomt, kan dat betekenen dat iets wat je hebt gedaan je diepe spijt bezorgt. Als dit het geval is, kan het vragen om vergeving u helpen dit gevoel te overwinnen.

De tweede interpretatie is dat deze droom een waarschuwing zou zijn over iemand die u in het geheim kwaad toewenst en van plan is u op de een of andere manier te saboteren. Een advies hier zou zijn om op dit moment te vermijden uw plannen en wensen aan anderen te vertellen. Tenminste totdat de persoon die valselijk heeft gehandeld is onthuld. Gevoelens als deze keren altijd terug naar degenen die ze voeden.

Dromen Over Veel Vlooien

Laat de problemen zich niet opstapelen. Deze kleine en vervelende insecten geven, als ze in een groep in uw droom verschijnen, aan dat u zich aan verschillende dingen hebt geërgerd. Zie deze problemen onder ogen en zoek een manier om ze op te lossen. Vraag zo nodig advies aan iemand die dicht bij u staat of zelfs spiritueel advies.

Dromen Dat U Een Vlo Kunt Vangen

Dromen dat u een vlo kunt vangen en dat u het dier tijdens de droom vangt is een teken dat zich kansen zullen voordoen en dat u uw plannen zult kunnen verwezenlijken. Blijf alert en laat de kans u niet ontglippen.

Droom Dat Vlo Doodt

Vlooien - Droom Betekenis En Symboliek 5

Het betekent dat er geld naar je toe kan komen; het kan een erfenis zijn, een prijs, geld vinden. Geld is altijd welkom, daar twijfelt niemand aan. Een andere interpretatie is dat je bezit wat nodig is om de obstakels te overwinnen die zich uiteindelijk voordoen.

5/5 - (1 vote)


Like it? Share with your friends!