Smerig Water – Droom Betekenis En Symboliek


Smerig Water – Droom Betekenis En Symboliek 1

Dromen over vuil water betekent dat u zich geestelijk niet zo schoon voelt, dat u een innerlijke reiniging nodig heeft. Het vertegenwoordigt alle giftigheid en negatieve energieën die vandaag de dag om je heen zijn.

Dromen over vuil water heeft te maken met een ander gevoel dan dromen over schoon water. Normaal gesproken, wanneer bepaalde dingen in onze dromen ontaarden, vertegenwoordigen ze uiteindelijk dingen die tegengesteld zijn aan wat ze normaal gesproken zouden vertegenwoordigen. Dode dieren, bijvoorbeeld, hebben een andere betekenis dan levende. De betekenis van dromen over vuil water zou niet ontsnappen aan deze “regel”.

Vuil water in dromen weerspiegelt in zekere zin het verlies van zijn functie, want schoon water vertegenwoordigt leven en zuiverheid. Als het vuil is, kunnen we het niet langer consumeren of zelfs de dieren die erin leven kunnen erdoor sterven. Deze onreinheid kan een weerspiegeling zijn van een zekere vuilheid die we in onszelf aantreffen, en ons verwijzen naar een innerlijke reiniging die moet plaatsvinden.

Niettemin brengt elke context ons tot verschillende interpretaties. Daarom zullen we er enkele kennen om te begrijpen wat het betekent om over vuil water te dromen.

Dromen dat u vies water drinkt

Als u in uw droom het vuile water drinkt, staat u toe dat u in plaats van iets zuivers te drinken dat u een goed zal brengen, iets besmet, enigszins giftig drinkt. Deze giftigheid is gerelateerd aan de giftigheid van sommige mensen om je heen. Slechte woorden, slechte energie en slechte gedachten, naast afgunst. Dit alles kan komen van mensen om je heen.

Het is niet ongewoon dat er mensen zijn, zelfs degenen die we als zeer nabij beschouwen, die ons neerhalen. Bepaalde opmerkingen zijn uiteindelijk niet prettig om te horen en beïnvloeden ons op een intense manier. Dit kan zelfs van onze ouders komen. De stem van deze opmerkingen is uiteindelijk vele malen sterker dan de stem van positieve energieën die aan ons worden doorgegeven.

Probeer jezelf daarom meer te voeden met positieve energieën dan met negatieve. Probeer tegen degenen die je kwaad doen te spreken precies zoals je het voelt. Het is belangrijk dat zij weten hoe u ontvangt wat zij u geven. Probeer jezelf zo te positioneren dat zij hun gevoelens niet vergeten. Als er nog steeds veel negativiteit is, probeer daar dan afstand van te nemen zodat u het niet belangrijker laat zijn dan schoon water drinken in uw leven.

Dromen over stromend vuil water

Smerig Water – Droom Betekenis En Symboliek 3

De waterstroom neemt uiteindelijk de dingen mee die erin vallen. Een stroom vuil water kan vertegenwoordigen dat je niet in dat stromende water wilt stappen. Je ziet het niet met goede ogen. Dit staat eigenlijk voor een moeilijkheid in het omgaan met verschillende meningen. Het kan iets zijn dat je ergens heen brengt, maar omdat je het ziet als iets vies, is er een zekere weerzin.

Het vergt veel nederigheid om te weten hoe je met tegengestelde meningen moet omgaan. Je moet begrijpen dat je niet altijd gelijk hebt. Toegeven dat je ongelijk hebt is voor bepaalde mensen iets heel moeilijks. Zelfs toegeven dat je dit probleem hebt is iets even ingewikkelds. Daarom kan deze droom van pas komen als een vorm van alertheid.

Denk goed na over uw houding. Dit betekent niet dat u het altijd met anderen eens moet zijn, maar wel dat u meer moet stoppen om naar de volgende te luisteren. Soms heeft het geen zin om tegen de stroom in te zwemmen. Heb nederigheid en empathie om te luisteren en te begrijpen wat je zegt. Verdraagzaamheid naar anderen is iets waar het momenteel aan ontbreekt, laat dit niet ook bij u ontbreken.

Droom dat u zwemt in vies water

Deze droom kan betekenen dat u moeilijke momenten zult doormaken, vol negativiteit, zowel persoonlijk als professioneel. Blijf alert zodat u zich hierop kunt voorbereiden. Heb de standvastigheid en moed om met de tegenslagen van het leven om te gaan. Ze zitten je alleen maar in de weg zoveel als je ze toelaat. Zorg voor uw geestelijke zelf en denk na over manieren om deze negativiteit te vermijden.

Als u droomt dat u niets in een rivier van vuil water ziet, kan dat betekenen dat er in de nabije toekomst negatieve dingen in uw leven aanwezig zullen zijn, vooral in uw persoonlijke sfeer. Dezelfde tip is om na te denken om te begrijpen wat deze negativiteiten zijn en te proberen ze te omzeilen.

Dromen over stilstaand vuil water

Smerig Water – Droom Betekenis En Symboliek 4

Als het vuile water stilstaat in je droom, kan dat betekenen dat er iets stagneert in je leven. Wat eens schoon en zuiver was, staat daar maar. Na verloop van tijd stapelt het vuil zich op. Dit water moet stromen om weer helder te worden. Dit heeft te maken met onze opvattingen. Als we altijd in iets stilstaan, gaat het uiteindelijk achteruit.

We moeten altijd openstaan voor verandering, want we kunnen altijd iets nieuws toevoegen aan onze gedachten. We kunnen zelfs onze mening volledig veranderen. In staat zijn om dit te doen betekent niet dat je een zwakke mening hebt, maar in feite dat je heel wijs bent. Inzien dat je niet volmaakt bent en dat je je mening kunt verbeteren, is een teken van intelligentie. Daarom is de zin “Ik weet alleen dat ik niets weet” zo belangrijk. Bewust en nederig zijn dat je nog veel te verbeteren hebt, brengt ons in een toestand om altijd beter te worden. Als we al denken dat alles in orde is, zullen we voor altijd stil blijven staan, zonder enige evolutie.

Dromen over een plas vuil water

De vieze plas wordt geassocieerd met de betekenis van stilstaand water. Behalve dat het een deel van die betekenis in zich draagt, geeft het ook aan dat u zich meer zorgen zou moeten maken over uw gezondheid. De plas vuil water verhindert ons om onze eigen weerspiegeling erin te zien, het kan erop wijzen dat je ruimte verliest voor iets vies in je. Zorg meer voor uw welzijn, herzie uw gewoonten en streef naar een betere levensstijl.

Droom over overstromend vuil water

Wanneer u toestaat dat vuil alles overneemt, kan dat betekenen dat u uzelf niet de waarde geeft die u verdient. Zo kan een overstroming van vuil water staan voor een afname van je gevoel van eigenwaarde. Denk veel over jezelf na.

Zoek naar manieren om te begrijpen dat jij de belangrijkste persoon in jouw wereld bent. Waardeer jezelf, laat jezelf zien aan jezelf en aan de wereld. Jij bent de enige persoon die in staat is je eigen leven te veranderen. Wees niet afhankelijk van anderen, zoek je eigen kracht en volg een pad van zelfontdekking.

Dromen over vuil water dat het huis binnendringt

Uw huis is een plek in de wereld van waaruit u zich veilig voelt. Dit is het allerbelangrijkste in een huis. Wanneer vuil uw veiligste plek binnendringt kan dit onveiligheid voor u betekenen. Misschien heb je het gevoel dat er problemen in de buurt zijn, of ben je zelfs onzeker over je gevoelens. Probeer te begrijpen wat u onzekerheid brengt en denk na over het nemen van maatregelen om het te verminderen.

Dromen over vuil water van klei

Als klei het vuil van water vertegenwoordigt betekent dit dat u een gebrek aan stabiliteit voelt. Dit kan goed of slecht zijn. Het kan iets vertegenwoordigen dat u negatief heeft beïnvloed, los van uw emotionele stabiliteit, zoals een ruzie of ontslag. Maar het kan ook iets positiefs zijn, dat op dezelfde manier je stabiliteit wegneemt, zoals een passie.

Dromen over een poel met vuil water

Smerig Water – Droom Betekenis En Symboliek 5

Het zwembad is een plaats van plezier en rust. Dus, wat het betekent om te dromen van een vuil water zwembad is verbonden met een vals gevoel van op een rustige plaats te zijn. Dit kan betekenen dat verraad en onwaarheid dicht bij je zijn. Wees hierdoor zeer attent op de mensen om je heen. Probeer te achterhalen wie u met onwaarheid behandelt en voorkom grotere problemen in uw leven.

5/5 - (1 vote)


Like it? Share with your friends!